OVER DANIËLLE

Arbeids- en organisatiepsycholoog in hart en nieren, gezondheidswetenschapper, sterk gericht op dienend leiderschap en vernieuwende analyticus. Kookt graag, is altijd op zoek naar bijzondere wijnen, geniet van het leven, haar familie, vrienden, katten, lezen en complexe puzzels. Getrouwd met Marnix en moeder van 2 prachtige dochters. Geel en oranje zijn de dominante drijfveer kleuren.

‘Mijn persoonlijke missie is om mensen handvatten te geven waarmee ze goed in hun vel zitten. Als dochter van een arbeidsdeskundige is mijn interesse in het gedrag van mens in relatie tot werk, team en organisaties ontstaan. De keuze voor de studie Gezondheidswetenschappen was voor mij heel logisch: ik leerde meer over het gedrag van de mens in relatie tot biologie, (epi)genetica en de context waarin iemand zich bevindt. Ik ben daarna gaan werken in een groot revalidatiecentrum, waar ik me heb bezighouden met onderzoek naar belasting en (arbeids)belastbaarheid. Begeleiding van medewerkers met werkgerelateerde stressklachten en complexe vraagstukken op het snijvlak van arbeid en gezondheid geven mij energie.

Het gevoel hebben dat je op de juiste weg zit, dat je dát ene stukje hebt gevonden wat je interesseert, heeft ertoe geleid dat ik naast mijn baan opnieuw ben begonnen met een studie Arbeids- en organisatiepsychologie. Hierbij heb ik een bijzondere interesse ontwikkeld voor corporate anthropology (culturele aspecten in een organisatie), teamfunctioneren en persoonlijk leiderschap. Medio 2018 heb ik ook de opleiding Effectief Leiderschap aan de Universiteit van Groningen afgerond. Met die theoretische onderbouwing – maar vooral met de praktische ervaringen van alles wat goed (en niet goed…) gaat – kan ik handvatten bieden voor ontwikkeling. In deze bijzondere tijd, waarin het behouden van medewerkers en dus kennis en know how essentieel is voor het voortbestaan van organisaties is dat van wezenlijk belang.’

Het geheim van leiderschap is simpel: volg je hart!

OVER EDMÉE

Sociaal wetenschapper en resultaatgerichte visionair. Getrouwd met Erik en moeder van 2 energieke jongens. Houdt van reizen en haar labrador, kookt graag en geniet van yoga en gezelligheid met de bijzondere wijnvondsten van Daniëlle. In haar drijfveren behoorlijk groen en geel.

‘Human Being Management heeft eigenlijk altijd al in mij geleefd. Via een paar omwegen ben ik me na mijn opleiding Bedrijfskunde verder gaan specialiseren in Strategisch HRM. Toen ik jarenlang verschillende functies en rollen vervuld had in het internationale bedrijfsleven, begon het te kriebelen en werd ik onrustig. Ik wilde meer. Meer diepgang. Volgde elk jaar wel een training, leergierig en gedreven als ik ben. Mijn eigen burn-out heeft vervolgens ertoe geleid dat ik nu echt weet wat ik wil en waar ik energie van krijg.

Mijn passie voor mensen, culturen en organisaties is mijn innerlijke drive om samen aan de slag te gaan en een mensgerichte cultuur na te streven in organisaties. Win-win situaties kunnen volgens mij alleen ontstaan wanneer talenten optimaal en duurzaam ontwikkeld en ingezet worden. Op die manier vormen ieders individuele krachten namelijk de perfecte match en kan ook de organisatie floreren. Het is een olievlek die groeit. Ik wil heel graag de inspirerende factor zijn in dit geheel en adem in alles wat ik doe amplitie uit.’

Verbinding, daar draait het om!

OVER GUIDO

Inspirerende en inlevende strateeg, innovatief op organisatieniveau. Kook-freak en al 10 jaar wijnimporteur van de mooiste schatten uit het beloofde land (Italië). La dolce vita! In Italië getrouwd met Janou en trotse vader van zoon Pieter en dochter Laura. Loopt hard om zijn hoofd leeg te maken en over vragen na te denken. Piano spelen en diepzeeduiken zijn de andere hobby’s. Behoorlijk oranje, geel met een flinke dosis groen.

‘Ik help graag mensen en organisaties die zich in het licht van de veranderende tijdgeest blijvend willen ontwikkelen en daarbij belang hechten aan integraliteit, integriteit en impact. Dat doe ik vanuit een metaperspectief van waaruit je koers kunt zetten richting een duurzame toekomst. Voor jezelf, je medewerkers, je klanten, je aandeelhouders en de wereld als geheel. Het is mijn missie om organisaties coherenter te maken.’

Transformatie en transitievraagstukken geven mij energie, ik zorg voor beweging, dynamiek en de juiste koers. Begonnen aan de Hoge Hotelschool Maastricht voor een gezonde basis dienend leiderschap. Later ontwikkeld als strateeg en rentmeester tijdens een internationale MBA. En na, iets te ver voor de muziek, eigen ondernemer in elektrische auto’s te zijn geweest, verdiept als friskijker & dwarsdenker in transitiemanagement. De laatste jaren heb ik mij toegelegd op het coherentie-gedachtengoed. In de volle overtuiging dat organisatie-ontwikkel vraagstukken holistisch dienen te worden benaderd voor echt duurzaam verankerd resultaat. Dat is voor mij 3-ledig: werkgeluk, echt onderscheidende klantwaarde en ook de juiste eerlijk verdiende winst.

Geluk is het enige dat zich vermenigvuldigt wanneer je het deelt!

OVER CARIN

Enthousiaste organisator en brengt graag structuur aan met positieve aandacht voor anderen. Getrouwd met Darren en moeder van dochter Stella. Karateka en Marie Kondo aanhanger. Verliefd op Maastricht én Amsterdam. Geniet van varen en suppen door de Amsterdamse grachten en hardlopen in Zuid-Limburg.  

Opgeleid tot logopedist en deed daarna werkervaring op in uiteenlopende branches en functies. Het is de dynamiek en de grote variatie aan contacten als spil in een organisatie die haar werkgeluk brengen. Dit resulteerde in de veelzijdige rol van Office Manager. ‘Mijn werk is geslaagd als alle puzzelstukjes gevonden zijn en vervolgens op de juiste plaats vallen en aansluiten’. Niet voor niets zijn haar drijfveren behoorlijk groen, blauw met een vleugje rood. In haar vrije tijd is ze als lid van het pr-team betrokken bij de vereniging Veldeke Krink Mestreech, welke mensen enthousiasmeert om het Maastrichtse dialect te gaan en te blijven spreken en schrijven.

Overtuigd dat toeval niet bestaat waardoor er altijd verrassende avonturen op haar pad komen. Van nature nieuwsgierig en oprecht geïnteresseerd in alles en iedereen hetgeen de diversiteit van haar vriendenkring en netwerk reflecteert. Elke dag verwonderd door de manier van denken van haar kind. Dit geeft haar inspiratie om dagelijks toe te passen in het werk bij Amplitia.

Aandacht is het sleutelwoord!

OVER DIANA

Resultaatgerichte, gepassioneerde verbinder. Nuchter, energiek, enthousiaste, harde werker. Een praktische organisator, die beslissingen in concrete werkzaamheden omzet. Trotse moeder van drie fantastische jongvolwassenen. Geniet van haar vrienden, lekker eten, een goed glas wijn of iets sterkers, varen, haar paard en vooral nieuwe ervaringen opdoen.

Mijn passie is de mens ‘echt’ te ontmoeten. Ik kan goed luisteren en heb een uitstekend inlevingsvermogen. Mijn missie is mensen te helpen ontdekken wat hun drijfveren zijn en mensen met elkaar te verbinden. Vanuit resultaatgerichtheid pak ik zaken op een systematische en consciëntieuze manier aan en bouw ik aan een harmonieuze omgeving waarin eendrachtig doelen worden bereikt. Het samen zo effectief mogelijk zoeken naar de beste kansen en mogelijkheden inspireert mij. Mijn dominante drijfveer kleuren zijn groen en oranje.

Naast mijn veelzijdig toolkit ben ik ook besmet met het ACT (Acceptance and Commitment Therapy) virus; een methode die bij me past omdat het licht, speels en vrolijk is. ACT brengt je in contact met wat er echt toedoet in het leven: wie je ten diepste verlangt te zijn en wat je het allerliefste doet tijdens de korte periode dat je op deze aarde doorbrengt.

Al sinds mijn opleiding tot verpleegkundige op het HBO-V in Breda houd ik me bezig met stress en burn-out, meer specifiek de relatie tussen arbeid en gezondheid. Na kort werkzaam geweest te zijn als verpleegkundige kreeg ik het idee dat het ‘anders’ kon en moest in de gezondheidszorg. Een logische vervolgstap was voor mij de studie Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht, waar ik mij toelegde op het thema ziekteverzuimpreventie. Na mijn opleiding ben ik gestart als eerste verzuimmanager van Nederland. Na een aantal uitstapjes naar het bedrijfsleven, ben ik in 2016 teruggekeerd naar mijn oude liefde. In eerste instantie als re-integratiedeskundige in België, daarna Nederland en nu dus weer in een veel breder perspectief. Uit eigen ervaring ken ik het belang van deelname aan de arbeidsmarkt. Ik focus me daarbij sterk op duurzaamheid door kwaliteit in maatwerk centraal te stellen.

Anything is possible for the willing heart!

OVER MARJOLEINE

Sociaal psycholoog, ACT coach, gespecialiseerd in neurodiversiteit. Om haar eigen balans comfortabel te houden ontspant ze door yoga en bewegen in de natuur, en speelt ze graag op het toneel. Heeft vier krachtige en sensitieve (jonge) mannen in haar leven: Chris en hun drie zonen. Zij houden haar altijd scherp en hun authenticiteit en vrolijkheid zijn aanstekelijk. Haar omgevingssensitiviteit en ervaringen zorgen ervoor dat ze gemakkelijk de juiste taal spreekt en toegankelijk is voor een diversiteit aan mensen. Haar kleuren zijn rood en groen.

‘In de verschillende rollen die ik heb gehad komt telkens mijn grootste drijfveer naar voren en dat is het activeren en motiveren van mensen richting autonomie en mentaal welbevinden. Mijn loopbaan is gestart als sociaal pedagogisch hulpverlener. Ik heb daarbij gewerkt met diverse mensen in kwetsbare posities. Mijn behoefte aan het kunnen doorgronden van menselijke drijfveren en de taal die ze daarbij gebruiken heeft geleid tot een studie tot sociaal psycholoog aan de UvA. Hier heb ik tevens mijn lesbevoegdheid gehaald, waarmee ik ben gaan werken op de Hogeschool Pedagogiek. Als docent en trainer heb ik jonge professionals in hun beroepsontwikkeling tot krachtige pedagogen mogen begeleiden. Vanuit de rol van trainingsacteur heb ik mensen in gesprekken laten ervaren wat de impact is van hun (non verbale) communicatie en hoe zij deze kunnen inzetten om hun doelen te bereiken.

Omdat ik steeds vaker zag dat stress, burn- en bore- out het werkgeluk van mensen in de weg stonden, ben ik me gaan verdiepen in individuele coaching waarbij het ontwikkelen van veerkracht centraal staat. Met een toolbox van oefeningen en interventies begeleid ik mensen bij het herkennen van hun kracht en deze in te zetten voor duurzaam werkgeluk. Als coach kan ik met humor en lichtheid een veilige sfeer creëren waar ongemak en kwetsbaarheid er mogen zijn. Om op deze manier daar te komen waar het schuurt en van daaruit op weg te gaan naar autonomie en groei. De Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is daarbij duidelijk zichtbaar in mijn denken, handelen en communicatie. Ten slotte kan ik de holistische techniek van Mind Eye Power inzetten om cliënten te begeleiden bij het opheffen van blokkades.’

In kwetsbaarheid ligt kracht!

Missie, Visie en Kernwaarden

Missie

Onze missie is om duurzame organisaties te creëren door ze te laten ervaren hoe krachtig werken vanuit amplitie, vanuit individueel werkgeluk is.

Visie

Het is uniek om nu te leven, in een verandering van tijdperk. Waarin een nieuwe maatschappelijke ordening ontstaat, de economie volledig op zijn kop gaat en er ook een wisseling van de macht ontstaat. In deze veranderende, onzekere, complexe en onvoorspelbare wereld hebben bedrijven een grotere kans (duurzaam) te overleven als ze een veranderstrategie ontwikkelen. Gezien het verstorende karakter van alle huidige en komende veranderingen, kunnen we stellen dat bedrijven zich permanent moeten instellen op ontwrichtende verandering. Dat vraagt om een continue veranderstrategie (transitiestrategie), vanuit een nieuwe oriëntatie, gericht op nieuwe klanten en veel duurzamere verdienmodellen.

In dat krachtenveld willen wij ondernemers en ondernemingen helpen de juiste keuzes te maken, gericht op meer welzijn in plaats van. enkel welvaart, zodat ze duurzaam en menswaardig mee kunnen in de continue veranderingen. Wij willen helpen om in te zetten op werkgeluk, want daar ligt de sleutel tot succes.

Bedrijven zijn belangrijk in het leven van mensen, niet alleen om wat ze produceren, maar vooral ook als sociaal construct en als werkgever (bron van inkomsten). Een bedrijf is meer dan de optelsom van de individuen die er werken, maar die vormen wel het DNA van het bedrijf. Ons doel is om bij bedrijven meer focus te krijgen op werkgeluk, want wij geloven dat gelukkige medewerkers vanzelf zorgen voor gelukkige klanten en dus voor gelukkige aandeelhouders.

Ofwel van werkgeluk naar waarde naar winst.

Kernwaarden

MENSGERICHT

De mens staat bij ons altijd centraal. Elk mens is uniek, met onderscheidende eigenschappen en kwaliteiten. Wij geloven dat wanneer een mens zijn unieke talenten kan benutten en ontwikkelen, hij maximaal presteert, rendeert en gelukkig is.

RESULTAATGERICHT

Inspanningen moeten leiden tot echt duurzaam resultaat. Voor zowel het individu, het team of de organisatie. Wij willen dat onze interventies en inspanningen zichzelf terugverdienen. In werkgeluk, in toegenomen waarde voor klanten en in meer winst voor de organisatie.

ONVOORWAARDELIJK

‘’What you see is what you get’’. Transparant, eerlijk en helder in wie we zijn, wat we doen en hoe we het aanpakken. Wanneer we gaan samenwerken, bepalen we samen het doel en de route.

POSITIEF

Wij richten ons op kansen en mogelijkheden, niet op beperkingen of omstandigheden. Deze positieve benaderingswijze vertaalt zich in ons doen en handelen. Wij blijven niet hangen in het verleden, maar creëren samen de toekomst.

Methoden en technieken

Vanuit onze wetenschappelijke achtergrond, maar ook omdat we het heel belangrijk vinden dat we kwaliteit leveren, maken we gebruik van bewezen technieken. Technieken waar we voor de volle 100% achter staan. Methoden ook waarvan we uit ervaring weten dat ze daadwerkelijk aansluiten bij de vraagstellingen op dit vlak.
(Klik op een van de bollen voor meer uitleg)

Inzicht in
eigen en andermans drijfveren

Bewuste en
onbewuste
gedrags-
patronen

Periodieke
carrière-
krachtmeting

IEMT

Coherence