Coherence

Wat is coherence?

Coherence – of Coherentie – is onze leidraad voor integraal ontwikkelen en organiseren. Een benaderingswijze en een universeel ordeningskader waarmee mensen en organisaties integraal en op samenhangende wijze in beeld kunnen worden gebracht. Het ordeningskader is fractaal, d.w.z. toepasbaar op alle niveaus. Of het nu gaat over organisatievraagstukken, verandervraagstukken, teamontwikkeling of individuele ontwikkeling.

Met diverse methoden en instrumenten voor continue verbetering, effectieve verandering en fundamentele vernieuwing. Maar het is ook een inspiratiebron voor wie vanuit een hoger niveau van bewustzijn wil werken aan een duurzame toekomst voor mens en wereld.

Alles in Coherence is gericht op de coherente verbinding tussen hoge doelen en waardecreatie voor anderen. De natuurlijke samenhang die dan ontstaat, zorg voor impact, geeft vervulling en brengt balans. Deze balans zorgt dat het stroomt. Alsof je de wind weer in de rug hebt. Hoe voller, rijker en completer mensen en organisaties worden, hoe meer gevoel ze krijgen bij wat goed is. Goed voor klanten, medewerkers, zichzelf en de wereld waarop wij allemaal leven.

Hoe werkt coherence?

De ordening van Coherence wordt gevormd door elf velden. Mensen en organisaties, maar ook teams, projecten en verandertrajecten kunnen in deze elf velden worden geordend en begrepen. Alle velden staan in een continue dynamiek tot elkaar en vormen zo een samenhangend, systemisch geheel.

 

  • Abstract: ideaal, streven, hogere doelen
  • Concreet: impact, realiteit, waardecreatie
  • Vorm: bovenstroom, business
  • Bewustzijn: onderstroom, sociaal
  • Levenslijn: de essentie
  • Driehoek: het hogere streven
  • Cirkel: dynamiek in krachten en vermogens
  • Vlieger: hoe het werkt
  • Creatie: van idee naar realisatie
  • Bewustwording: van realiteit naar impuls

Samenvattend

Coherence gaat over het creëren van een zichzelf versterkende samenhang. Met een ogenschijnlijk eenvoudig model schep je orde en ruimte om complexe situaties of vraagstukken haarscherp in kaart te brengen. Op welk niveau speelt de vraag? En wat betekent dit voor alle andere niveaus? Je krijgt totaal overzicht in je onderneming, je leiderschap en de wisselwerking hiertussen. Het is intuïtief en ontwapenend, creëert bewustzijn en geeft taal, om je vervolgens als vanzelf in de juiste richting te leiden. Zodat de gewenste financiële resultaten, feedback en voldoening ontstaan waar je naar op zoek bent.

Deze methodiek is ontwikkeld door House of Coherence.

Het gedachtengoed en de werkwijze van Coherence is voor mensen en organisaties die zich in het licht van de veranderende tijdgeest blijvend willen ontwikkelen en daarbij belang hechten aan integraliteit, integriteit en impact. Het biedt een kader voor het creëren van samenhang, het (her)vinden van balans en het terugbrengen van de menselijke maat en waardigheid in organisaties.

En dat is wat nodig is in deze tijd. Geen eenzijdige blik, maar een metaperspectief van waaruit je koers kunt zetten richting een duurzame toekomst. Voor je klanten, voor jezelf, voor medewerkers en de wereld waarop wij allemaal leven.

Het geheel is veel groter dan de som der delen. Coherence is niet vergelijkbaar met management tools of modellen, meestal prima manieren om deelgebieden te benaderen. Coherence richt zich op het grotere geheel, het neemt altijd het metaperspectief van 11 velden in de ordening voor ogen. Het grote voordeel daarvan is dat vraagstukken vanuit diverse hoeken worden benaderd. Symptoombestrijding wordt voorkomen. Het effect op andere velden en de wisselwerking die de velden op elkaar hebben, komt haarscherp naar voren door deze benaderingswijze.

Mensen ervaren het gedachtengoed en het model als ruimte-scheppend. Het werkt krachtig en ordelijk en biedt inzicht en overzicht.

De ordening (het model) werkt ook zeer intuïtief waardoor het gelijk resoneert bij mensen. De creatie- en bewustwordingsweg die er heel sterk in naar voren komt is volledig natuurlijk.

Ook is de taal zeer ontwapenend. Geen moeilijke managementtaal, jargon of interessante dikdoenerij, maar gewone mensentaal.

Het helpt ons haarfijn de vinger leggen op hoe wendbaar, weerbaar en waardevol een organisatie is. En of dat dankzij of ondanks het leiderschap is.

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, we vinden het leuk om kennis te maken en kennis te delen. Online of liever al wandelend zolang de situatie daarom vraagt, offline en ook dan graag wandelend zodra het weer mag.