Tarieven

Maatwerk

Onze dienstverlening is altijd maatwerk. Om die reden kunnen we geen tarieven publiceren op onze website. Een vrijblijvend adviesgesprek kost echter niets! 

Vergoedingen

De diensten die Amplitia verleent, vallen niet onder de zorgverzekeringswet. Voor ondernemers kunnen de kosten onder voorwaarden aftrekbaar zijn. Kosten die werknemers maken, kunnen vergoed worden door de werkgever en in sommige gevallen door een uitkeringsinstantie (UWV, Gemeente). Wij informeren je graag over de verschillende mogelijkheden.

Kosten-Baten analyse (Kobadi)

Investeren in medewerkers kost geld. Niet investeren is echter vele malen duurder. Denk aan de kosten die gepaard gaan met ziekteverzuim en verloop. Deze kosten zijn voor de meeste organisaties nog wel inzichtelijk, maar hoe zit het met de kosten voor verminderde productiviteit? Met de KoBaDI-tool geven we je inzicht in de ROI. Liever nog spreken we van ROV: Return On Vitality. Met deze kosten-batenanalyse geven we inzicht in je huidige onzichtbare kosten voor verminderde productiviteit en welke investeringen het meeste opbrengen als je organisatie op weg gaat naar optimale inzetbaarheid.