APK

Periodieke carrière krachtmeting

APK® is een preventieve, cyclische methodiek die het werkvermogen en de inzetbaarheid van medewerkers helder in kaart brengt. Deze methode stimuleert je om zelf de regie te nemen over je duurzame inzetbaarheid en daarmee continu sturing te geven aan je loopbaan. De methode werkt preventief, brengt in kaart welke interventie nodig is voor je ontwikkeling en wat nodig is om uitval te voorkomen. Met APK® kijk je verder dan je denkniveau, het geeft ook onbewuste en bewuste inzichten over je drijfveren, competenties, overtuigingen en gedrag. Wat werkt versterkend en wat werkt tegen? Het levert ook een andere kijk op de interactie tussen teamleden. Interactie(patronen) tussen teamleden blijkt namelijk een van de belangrijkste factoren te zijn voor goed functioneren en het ervaren van werkgeluk. APK® initieert reflectiemomenten en geeft handvatten en kan op diverse manieren worden ingezet: als een éénjarig of een driejarig traject, voor individuele medewerkers of voor teams, als ook voor de hele organisatie met inzet van een APK® audit.