Voor wie zijn wij er?

Voor iedereen die werk wil maken van evenwicht en meer werkgeluk wil ervaren!

Als medewerkers zich maximaal kunnen ontwikkelen dan leidt dat tot bevlogenheid en verbondenheid. Het lijkt evident maar de praktijk is weerbarstiger: werk moet aansluiten bij innerlijke drijfveren en individuele waarden en normen, dan pas kun je functioneren vanuit je innerlijke kracht en goed functioneren in een team.

Onze interventies richten zich bewust niet op het behandelen en voorkomen van problemen, stoornissen of aandoeningen maar juist op de psychische gezondheid van medewerkers, hun leiders en de teams.

Werken met Amplitia betekent samen werken aan oplossingen, authentiek blijven en passie ervaren.

Samen
Omdat wij het belangrijk vinden dat jij ons en wij jou kennen.
Weten wij de oplossing niet, dan hebben we een groot netwerk van professionals om ons heen.

Authentiek
Omdat we graag laten zien dat optimale resultaten ontstaan als je functioneert vanuit je natuurlijke kracht, in oprechte connectie met je collega’s en de waarden van de organisatie.

Passie
Omdat we geloven dat werk moet aansluiten bij jouw waarden en
drijfveren. Wij leveren alleen diensten waarvan we zeker weten dat ze waarde toevoegen: aan het leven van een medewerker, aan de sfeer binnen een team en aan de kracht van een bedrijf.